Belt and Road, en ny plattform for praktisk samarbeid mellom Kina og Norge
av Wang Min, Kinas ambassadør til Norge
2017/05/13
 

The Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) avholdes i Beijing fra 14. til 15. mai. Kinas president Xi Jinping vil være tilstede ved åpningsseremonien, og skal lede en rundebordskonferanse for ledere fra deltakerlandene. 29 statsoverhoder og regjeringsledere vil delta for å forhandle om og identifisere viktige bilaterale og multilaterale samarbeidsområder for neste fase. De skal lage fremtidige samarbeidsplaner og jobbe sammen for å lage et utkast for gjensidig fordelaktig samarbeid.

Silkeveien, som ble dannet for mer enn to årtusener siden, åpnet for at Kinas fire store oppfinnelser (papirfremstilling, trykkekunsten, kompasset og kruttet), samt handelsvarer som silke, porselen og te, kunne introduseres til andre områder i verden. Samtidig ble pepper og rørsukker fra Sør-Asia, indisk Buddhisme og arabisk røkelse og glass introdusert til Kina. Silkeveien er et fantastisk kapittel i historien om merkantile og kulturelle utvekslinger mellom østlige og vestlige land.

President Xi Jinping introduserte Belt and Road Initiative i 2013 med ønske om igjen å knytte Kinas utvikling til utviklingen i land i Sentral-Asia, Vest-Asia, Midtøsten og Europa. Gjennom koordinering av politikk, linking av fasiliteter, uhindret handel, finansiell integrasjon og mellommenneskelig relasjonsbygging er målet en delt utvikling og et vinn-vinn samarbeid.

Belt and Road ble initiert av Kina, men en hel verden kan være med. Dette er ikke en solo-opptreden, men et kor. For Kina har de sentrale prinsippene i dette arbeidet fra dag én vært omfattende konsultasjoner, felles konstruksjon og delte fordeler. Gjennom samarbeid skal alle kunne nyte av dette. Så langt har over 100 land og internasjonale organisasjoner uttrykt seg positivt til og støttet initiativet. Mer enn 40 land og internasjonale organisasjoner har signert samarbeidsavtale med Kina. I 2016 utgjorde handel mellom Kina og andre Belt and Road-land nesten tusen milliarder amerikanske dollar, med 14,5 milliarder amerikanske dollar i direkte investeringer i land langs rutene. Dette utgjør 8,5 prosent av Kinas totale utenlandsinvesteringer. Kinesiske bedrifter har etablert 56 økonomiske samarbeidssoner i over 20 land langs rutene, som har generert 1,1 milliarder amerikanske dollar i skatter for vertslandene og skapt 180 000 lokale jobber.

Belt and Road gir også nye muligheter til samarbeid med Kina for de nordiske landene, inkludert Norge. I 2015 var Norge med og etablerte den asiatiske infrastrukturbanken (the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB). Under statsminister Solbergs nylige besøk i Kina oppnådde lederne for våre to land viktig enighet rundt samarbeid innenfor rammen av Belt and Road. Geografisk sett er Norge en naturlig partner for Kina når Europa og Asia knyttes nærmere sammen. Våre to lands økonomier komplementerer hverandre i høy grad, og det finnes et enormt potensiale for gjensidig fordelaktig samarbeid. I disse dager står både Kina og Norge oppe i økonomiske strukturelle reformer der innovasjon og bærekraftig utvikling er drivkreftene. Vi kan kombinere våre respektive fordeler, som kapital, teknologi og arbeidskraft, og styrke vårt samarbeid innen infrastruktur, transport, logistikk, handel, investeringer og energi. Dette vil bety en effektiv koordinering av våre to lands utviklingsstrategier og økonomiske politikk, slik at vi kan komplementere hverandre og sørge for en felles utvikling.

Bedriftene er hovedaktørene i samarbeidet mellom våre to land, og lokale og regionale myndigheter er kontaktpunktene for våre utvekslinger. Normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge har ført til et fordelaktig klima for praktisk samarbeid. Den pågående forhandlingen om en frihandelsavtale mellom Kina og Norge vil gi økt kraft til vårt bilaterale samarbeid. Norske bedrifter, fylker og kommuner bør gripe denne historiske muligheten og aktivt ta del i Belt and Road Initiative. Slik kan de gi et nytt løft for det praktiske samarbeidet mellom Kina og Norge, og bringe vitalitet og nytt innhold til vårt bilaterale forhold.

Suggest To A Friend:   
Print